Tarieven

Een sessie beeldende therapie kost € 75,-. Een kennismakingsgesprek is gratis.

Vergoedingsmogelijkheden
  • In een aantal gevallen kun je een vergoeding regelen vanuit de zorgverzekeraar. Informeer altijd vooraf bij de zorgverzekeraar tot welk bedrag de verzekeraar vergoedt. Beeldende therapie valt onder ‘vaktherapie’. Klik op deze link voor meer informatie hierover. Let op: wij zijn wel aangesloten bij de FVB, niet bij de NFG.
  • Kun je geen vergoeding krijgen via de zorgverzekeraar? Informeer bij de belastingdienst of je werkgever naar de mogelijkheden voor teruggave van zorgkosten. Hiervoor heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.
  • Beeldende therapie kan ingezet worden als een hoofdbehandelaar dit wenselijk vindt voor het hulpverleningstraject. De hoofdbehandelaar kan dan een medebehandelaar inzetten en daardoor kan de therapie ook vergoed worden vanuit de basisverzekering.
  • Dichtbij Jezelf is aangesloten bij het 1NP netwerk voor zowel B(asis)-GGZ als S(pecialistische)-GGZ. De behandeling wordt in dit geval vergoed door de zorgverzekeraar. Bij aanmelding via 1NP graag eerst contact opnemen met mij. Kijk voor meer informatie op https://www.1np.nl/aanmelden.